Dyrekcja Szkoły ogłasza zapisy dzieci urodzonych w roku 2006 i 2007 do klasy pierwszej na rok szkolny 2013/2014.

Formalności związane z zapisem dziecka polegają na dokładnym wypełnieniu “Karty zapisu dziecka” i złożeniu wypełnionego formularza w sekretariacie szkoły, gdzie można również uzyskać szczegółowe informacje, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Formularze karty zapisu dziecka są dostępne w szkole od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00. Można je również pobrać tutaj.