XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 17:00.

Do świetlicy szkolnej przyjmujemy dzieci z klas I – IV, a w wyjątkowej sytuacji uczniów z klas starszych.

Prawo do korzystania ze świetlicy mają tylko Ci uczniowie, których oboje rodzice są zatrudnieni.

Brak karty zapisu oznacza, że dziecko nie jest zapisane do świetlicy

WSZYSTKIE AKCJE, DZIAŁANIA I WAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA ŚWIETLICY PUBLIKUJEMY NA STRONIE GŁÓWNEJ. SZUKAJCIE NAS! 🙂