XVIII Liceum
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie
godlo

Karta rowerowa

Wszyscy uczniowie, którzy ukończyli 10 lat i chcą zdobyć kartę rowerową, mogą spróbować swoich sił, sprawdzić swoją wiedzę i poćwiczyć teorię rozwiązując przykładowe testy, które dostępne na następujących stronach:

1000 pytań do karty rowerowej

Można również uzupełnić swoją wiedzę korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie: Przepisy obowiązujące rowerzystę

 

Egzamin na kartę rowerową składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej.  Część teoretyczna obejmuje ogólną wiedzę z przepisów i zasad ruchu drogowego i jest w formie testu. Test zawiera 20 pytań, na które należy zaznaczyć tylko jedną prawidłową odpowiedź z 3 podanych.

Warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie 80% prawidłowych odpowiedzi. Uczniowie, którzy zaliczyli pozytywnie część teoretyczną (uzyskali minimum 16 punktów) mogą przystąpić do części praktycznej.

Część praktyczna polega na wykazaniu się umiejętnościami jazdy na rowerze w różnych sytuacjach drogowych i na wykonaniu określonych manewrów na drodze. Aby zaliczyć część praktyczną uczeń musi 90% manewrów wykonać poprawnie.

Uczeń, który zaliczy pozytywnie (zgodnie z wymienionymi wyżej zasadami) zarówno część teoretyczną jak i praktyczną uzyskuje kartę rowerową, którą wydaje Dyrektor Szkoły. Zarówno egzaminowanie na kartę rowerową jak i jej wydanie jest bezpłatne.

 

Biorąc pod uwagę ograniczoną ilość godzin przeznaczonych w programie zajęć technicznych na lekcje związane z przygotowaniem się do tego egzaminu, uczniowie we własnym zakresie muszą dołożyć starań, aby jak najlepiej się do niego przygotować.

Na stronach internetowych www.brd.edu.pl oraz 1000brd.pl uczniowie mogę spróbować swoich sił, sprawdzić swoją wiedzę oraz poćwiczyć teorię rozwiązując przykładowe testy.

 

 Edyta Lasek