Szkoła Podstawowa Nr 153 w Krakowie zaprasza uczniów Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych Dzielnicy VI do udziału w Międzyszkolnym Dzielnicowym Konkursie Talentów pod hasłem:

“Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz”

Honorowy patronat sprawuje Rada Dzielnicy VI Bronowice.

Cele konkursu:

 • Odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników.
 • Kształcenie szlachetnej rywalizacji.

Regulamin:

 1. Konkurs rozgrywany będzie w dwóch etapach:
  1. ETAP SZKOLNY – przeprowadzenie konkursu na terenie szkoły/przedszkola i zgłoszenie uczestników wyłonionych przez Szkolną/Przedszkolną Komisję Konkursową (załącznik). Ostateczny termin zgłaszania uczestników do występu finałowego upływa 17 kwietnia 2013 r. Kartę zgłoszenia należy przesłać faxem na numer 12 637 71 32 (sygnał fax. 20). Wzory wraz z regulaminem do pobrania tutaj.
  2. ETAP MIĘDZYSZKOLNY – przesłuchanie finalistów etapu szkolnego i przedszkolnego. O terminie przesłuchania finałowego uczestnicy zostaną poinformowani do dnia 19 kwietnia 2013 r. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15d. Informacja o wyróżnionych uczniach zostanie przekazana do szkół telefonicznie.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych:
  • Kategoria I – 5 i 6 latki z przedszkoli
  • Kategoria II – uczniowie klas 0-1
  • Kategoria III – uczniowie klas 2-3
  • Kategoria IV – uczniowie klas 4-6
 3. Zgłaszać można występy indywidualne albo zespołowe (grupowe).
 4. Szkoła zgłasza od 1 do 3 uczestników (pod pojęciem uczestnika rozumiemy również grupę).
 5. Czas występu jest ograniczony i wynosi 3 minuty.
 6. Prezentację będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
 7. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 8. Dla uczestników finału organizatorzy przewidzieli dyplomy.
 9. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 10. Uczestnicy zakwalifikowani do drugiego etapu, których występ wymaga podkładu muzycznego, mają obowiązek dostarczyć na odpowiednio opisanej (imię, nazwisko, szkoła/przedszkole) płycie CD nagranie w formacie mp3 do dnia 26.04.2013 r.
 11. Zwycięzcy finału będą mieli możliwość zaprezentowania się podczas Dni Bronowic.
 12. Informacji na temat konkursu udziela Organizator:
  Jadwiga Więcławek
  tel. 888 804 431, 12 637-71-32
  lub mail: jadzia.wieclawek(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com