Szkoła widziana oczami najmłodszych przewodników:

Szkoła Podstawowa 153 w Krakowie