Otrzymaliśmy od Rodziców Kuby narysowane przez niego serce
z podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy włączyli się w akcję zbiórki plastikowych nakrętek.

Zbiórka kontynuowana będzie do końca maja br., a przeznaczona jest na kosztowne leczenie oraz rehabilitację Kuby.

 

Opiekunowie akcji:

Jadwiga Więcławek

Agnieszka Iwulska