Ślubujemy!

” Już dwa miesiące jesteśmy w szkole

I czas ten minął szybko nadzwyczaj,

Wiemy już, kiedy rozmawiać wolno,

A kiedy w klasie powinna być cisza.

 

Duma nas przy tym wielka rozpiera,

Bo pomijając względy wszelakie,

Pamiętać trzeba, że tylko raz w życiu

Stajesz się stuprocentowym pierwszakiem!”

 

04 listopada b.r. podczas ceremonii Ślubownia uczennice i uczniowie klas 1a i 1b zostali oficjalnie włączeni do grona społeczności szkolnej.

W tym dniu dzieci (mimo tremy) pokazały się z jak najlepszej strony, prezentując przygotowany program artystyczny.

Emocje sięgnęły zenitu, gdy Pani w-ce dyrektor Dorota Martinek w obecności wychowawczyń  obydwu klas dokonała uroczystego pasowania na uczniów Szkoły.

Cieszymy się bardzo, gratulujemy i życzymy wytrwałości w spełnianiu ślubowanych przyrzeczeń.