STYCZEŃ 2019

 

OPIEKA NAD MŁODSZYM CZYTELNIKIEM

 

Styczeń był dla wolontariuszy krótkim czasem do realizacji zadań wolontariackich, ponieważ już od połowy miesiąca rozpoczęliśmy ferie zimowe. Jednak nie zabrakło chętnych, którzy przychodzili do biblioteki szkolnej sprawować opiekę nad czytelnikami z klasy trzeciej. Rozmawiali o ich zainteresowaniach  i pomagali w doborze ciekawej literatury.  Taka forma pomocy podobała się bardzo dzieciom. Po feriach będziemy kontynuować zajęcia czytelnicze z  uczniami z klas 1-3.

 

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

 

W czwartek 10 stycznia 2019r. odbyła się w bibliotece SP 153 w Krakowie Uroczystość Pasowania na Czytelnika Biblioteki Szkolnej uczniów z klas pierwszych. Było to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów naszej szkoły do grona czytelników biblioteki szkolnej.

Głównym celem tej imprezy czytelniczej była reklama biblioteki i zachęcenie uczniów z klas pierwszych do korzystania z jej zbiorów. Przy organizacji pasowania i przy wyborze książek pomagały dzieciom wolontariuszki z klasy 7b. Był to dla nich bardzo pracowity dzień. Wolontariuszki musiały wykazać się nie tylko znajomością literatury dla dzieci znajdującej się w zbiorach biblioteki ale również cierpliwością i umiejętnością  indywidualnego podejścia do każdego dziecka.

 

Jadwiga Więcławek

Agnieszka Iwulska