D3A4D180-0741-471F-9CF9-22D0D1C472D4Okres Bożego Narodzenia wiąże się z licznymi tradycjami i zwyczajami. Bez wątpienia jest to czas rodzinnego spotkania w duchu braterskiej miłości, szacunku, wspólnoty i niejednokrotnie wzajemnego przebaczenia. Bywa, że wspominamy wtedy szczególnie tych bliskich, których przy nas już nie ma. Łączymy się wtedy napełnieni nadzieją, że ci, którzy odeszli choć nie fizycznie, to duchowo są przy nas.

Tradycje związane z Bożym Narodzeniem są w Polsce, w różnych częściach kraju różnorodne i niezwykle ciekawe. Towarzyszą nam także wspólne akcenty jak składanie sobie życzeń przy łamaniu opłatka, śpiew kolęd, Pasterka czy udekorowana choinka.

Należy jednak pamiętać, że Święta Bożego Narodzenia mają przede wszystkim wymiar duchowy i religijny. Bez Świętej Rodziny oraz narodzenia Boga i Człowieka : Jezusa Chrystusa nie spotykalibyśmy się przy wigilijnym stole…

Dla przybliżenia dawnych wydarzeń o narodzeniu Jezusa w wielu parafiach, szkołach i przedszkolach odgrywa się jasełka czyli widowiska o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpisane są w tradycję polską. Pierwszych jasełek dopatrujemy się już w średniowieczu, kiedy to św. Franciszek miał przedstawić historię Narodzenia Jezusa w grocie w Greccio.      Nazwa: „ jasełka” oznacza „ żłób”. Święta Rodzina, Gwiazda Betlejemska, Pasterze i Trzej Królowie przybyli do narodzonego Jezusa w żłóbku są centrum wydarzeń związanych z jasełkami. Towarzyszą im również sceny odnoszące się do współczesności, aby ukazać, że Jezus Chrystus może narodzić się w naszych sercach i być obecny w naszym codziennym życiu. Pojawiają się również odniesienia do rajskiego ogrodu i naprawienia grzechu pierwszych rodziców przez Nową Ewę i Nowego Adama, czyli przez Maryję i Jezusa. Tak właśnie w swoim scenariuszu chciał to ukazać Leon Schiller, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie przedstawili schillerowskie jasełka dołączając prologus z czasów współczesnych napisany przez nauczycielkę Annę Strojny. Około czterdziestu uczniów z klas: I – VIII pod przewodnictwem p . Karoliny Pasiut – katechetki i nauczyciela muzyki, p. Anny Strojny – nauczyciela nauczania początkowego,  p. Agnieszki Dziubli –  pracownika świetlicy szkolnej, p. Doroty Martinek – nauczyciela nauczania początkowego oraz innych pracowników świetlicy przybliżyły nam historię Narodzenia Bożego i pozwoliły nam nie tylko zatrzymać się przy żłóbku i Świętej Rodzinie, ale także wzbudziły w nas wzruszenie, uśmiech na twarzy i wzajemną życzliwość. Jasełka zostały wystawione w Szkole Podstawowej oraz dzięki otwartości i serdeczności gospodarza Parafii pw. Św. Jana Kantego w Bronowicach Małych: ks. proboszcza Zbigniewa Zięby również w dolnym kościele. Zaprzyjaźniony ze szkołą ksiądz proboszcz z życzliwością wprowadził przybyłych parafian i gości do jasełek, a po zakończeniu każdego przedstawienia otrzymaliśmy dobre słowa od pani dyrektor: Lilli Wózek.

Czas Świąt Bożego Narodzenia dotyka każdego w różnych dziedzinach. Poeci wylewają swoje wnętrze w poezji, jak np. Cyprian Kamil Norwid w wierszu: „ Opłatek”. Kompozytor: Fryderyk Chopin tęsknotę za rodzinnym spędzaniem Świąt Narodzenia Pańskiego po powrocie do domu z Pasterki odzwierciedlił w utworze: „Sherzo h – moll”, w który wkomponował kolędę: „ Lulajże Jezuniu”. Niech tak pozostanie, ponieważ każdy z nas na swój sposób przeżywa historię narodzenia Jezusa Chrystusa. Choć liturgiczny okres Bożego Narodzenia zakończył się, to Bóg pozostał z nami. Święta Teresa z Kalkuty napisała: „ Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie…”. Postarajmy się więc zatrzymać ten niezwykły czas, aby trwał on nie tylko 25 grudnia, ale przez cały rok.

Karolina Pasiut