img0411 maja 2018 r.w PWSZ w Nowym Targu odbyła się konferencja filozoficzna poświęcona patronowi naszej szkoły – księdzu Józefowi Tischnerowi. Temat wykładów brzmiał: “Wolność wartości – wartość wolności: aksjologia współczesności”. Wzięli w niej udział przedstawiciele z naszej szkoły: Pani Grażyna Bilik, Pani Anita Mularczyk-Budzan oraz Pani Małgorzata Kubiak.

Podczas codziennej pracy w naszej szkole staramy się wcielać w życie idee księdza Józefa Tischnera oraz kultywować pamięć o Nim.

 

M. Kubiak

Zapisz