„JEDZIE POCIĄG”

WARSZTATY TEATRALNE

 W SP 153

 

Warsztaty teatralne prowadzone były w ramach przedsięwzięcia pt. „Czas na kino, teatr, spacer, książkę i łowienie talentów”. Prowadzone były przez panie: Annę Strojny, Jadwigę Więcławek oraz Karolinę Tabor. Zajęcia trwały od 1.10 do 1.12.2021r.

Celem warsztatów było połączenie wszystkich typów ekspresji dziecięcej: plastycznej, słownej, muzycznej i ruchowej, przezwyciężanie strachu i tremy przez zabawę, nauka wyrażania uczuć

i emocji poprzez improwizację, przygotowanie ćwiczeń poprawności wymowy i prawidłowego oddechu.

Efektem tych działań było przygotowanie przedstawienia teatralnego pt. „Jedzie pociąg” na uroczystość pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta miała miejsce w środę 15 grudnia 2021roku. Była ona wyjątkowym wydarzeniem dla wszystkich pierwszoklasistów biorących w niej udział.

W scenariuszu wykorzystano fragmenty, znanych dzieciom, wierszy Jana Brzechwy oraz Juliana  Tuwima. W bajkowej scenografii, sceniczny pociąg zawiózł widzów do biblioteki
w zaczarowany świat baśni, legend i bajek.

 

Inscenizację  obejrzeli również uczniowie klas drugich i trzecich. W planach jest, o ile pozwoli nam na to sytuacja epidemiologiczna, zaprezentowanie spektaklu grupom sześciolatków
z zaprzyjaźnionych przedszkoli.

Zdjęcia i nagranie z przedstawienia  można zobaczyć na stronie internetowej naszej szkoły:

 

https://podstawowa.zso8.krakow.pl/pasowanie-na-czytelnika-biblioteki-szkolnej/

https://www.youtube.com/watch?v=dgJhJC38ZOM&t=39s

 

 

Jadwiga Więcławek