Czas trwania akcji:  6.02.2017r. – 10.02.2017r.

Godziny zajęć dla uczniów  od 7.00  do 14.00

Organizator wypoczynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Kierownik wypoczynku: Hanna Ufir

Wychowawca podczas I turnusu: Anna Strojny, Ewa Jawor

Uczestnicy: uczniowie zgłoszeni  i zakwalifikowani do udziału w akcji.

W związku z planowanymi wyjściami poza teren placówki uczestnicy zobowiązani są do przyjścia najpóźniej do godziny 8.15. Jeśli dziecko nie zgłosi się o wyznaczonej godzinie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z zajęć w danym dniu. W takim przypadku organizator, kierownik
i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności  za dziecko.

Uczniowie, którzy będą sprawiać trudności wychowawcze zostaną skreśleni z listy uczestników akcji „Zima w szkole”. O fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice. Ze względu na czas zajęć proszę o codzienne przygotowywanie dziecku kanapek i napojów.

Program zajęć:

  1. Zajęcia na terenie placówki ( gry i zabawy w miarę wolnego czasu)
  2. Planowane wyjścia uczniów: Muzeum Krzysztofory (6.02.2017r.),  Filharmonia Krakowska (7.02.2017r.),  Plaza kręgle (8.02.2017r.), Dom Zwierzyniecki (9.02.2017r.), kino Cinema City Bonarka(10.02.2017r.)