Czas trwania akcji:  30.01.2017r. – 3.02.2017r.

Godziny zajęć dla uczniów z klas I– III od 7.00  do 14.00

Godziny zajęć dla uczniów z klas IV– VI od 8.00  do 14.00

 

Organizator wypoczynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Kierownik wypoczynku: Hanna Ufir

Wychowawca podczas I turnusu: Anna Strojny, Ewa Jawor, Zbigniew Kwiatek

Uczestnicy: uczniowie zgłoszeni  i zakwalifikowani do udziału w akcji.

W związku z planowanymi wyjściami poza teren placówki uczestnicy zobowiązani są do przyjścia najpóźniej do godziny 8.15. Jeśli dziecko nie zgłosi się o wyznaczonej godzinie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z zajęć w danym dniu. W takim przypadku organizator, kierownik
i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności  za dziecko.

Uczniowie, którzy będą sprawiać trudności wychowawcze zostaną skreśleni z listy uczestników akcji „Zima w szkole”. O fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice. Ze względu na czas zajęć proszę o codzienne przygotowywanie dziecku kanapek i napojów.

Posiłki będą wydawane uczniom, którzy opłacili obiady w godz. 13.30 – 14.00.

 

Program zajęć:

Zajęcia na terenie placówki ( gry i zabawy w miarę wolnego czasu).

Planowane wyjścia uczniów z klas I – III: Katedra na Wawelu i Dzwon Zygmunta (30.01.2017r.), Synagoga (31.01.2017r.), Plaza kręgle (1.02.2017r.), Synagoga  (2.02.2017r.), kino Cinema City Bonarka (3.02.2017r.).

Planowane wyjścia uczniów z klas IV- VI:  Katedra na Wawelu i Dzwon Zygmunta (30.01.2017r.), Muzeum Lotnictwa (31.01.2017r.), Plaza kręgle (1.02.2017r.), Muzeum Inżynierii Miejskiej (2.02.2017r.), kino Cinema City Bonarka (3.02.2017r.).