Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 informuje, że począwszy od czwartku – 11 marca 2010 r. co tydzień będą odbywać się zajęcia ogólnorozwijające dla dzieci, które od września 2010r.  rozpoczną naukę w szkole.

Zapraszmy dzieci w każdy czwartek na godz. 16:00 do budynku szkolnego przy ul. Na Błonie 15D, do sali nr 104.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli pracujących w naszej Szkole.

Wicedyrektor Szkoły

mgr Izabella Urbaniec