POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu cukierniczo – ciastkarskiego.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera.
3. Przedmiotem Konkursu jest ciasto wykonane samodzielnie, według dowolnej receptury.
4. Konkurs odbędzie się w czwartek 06 .06.2024r.
5. Miejsce – „Pod baldachimem, jedynym w okolicy”.
CELE KONKURSU:
1. Przegląd i degustacja ciast oraz wyłonienie najlepszego z nich.
2. Integracja i dobra zabawa społeczności lokalnej.
3. Wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy uczestnikami festynu.
4. Rozbudzenie wyobraźni uczestników – poszukiwanie nazwy ciasta, rodzaj dekoracji, kształt wypieku.
5. Zaspokojenie smakowe jury.
6. Zadbanie o linię członków jury.
7. Przepisy na wybrane i nagrodzone ciasta zostaną umieszczane na stronie internetowej szkoły.
UCZESTNICY KONKURSU:
1. Konkurs adresowany jest do: mamuś, tatusiów, babć, dziadków, cioć, wujków, wszystkich cioteczno- ciotecznych, a także – sąsiadek, sąsiadów oraz znajomych bliższych i dalszych.
2. Nie ma ograniczeń wiekowych.
3. W konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie rodzin jury (a szkoda)!
WARUNKI UDZIAŁU:
1. Zgłoszenia konkursowe należy składać przez dziennik elektroniczny LIBRUS, na konto pani Jadwigi Więcławek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.06.2024r.
2. Dostarczenie gotowego produktu cukierniczego lub ciastkarskiego w dniu 6 czerwca 2024r., czwartek, w godz. 13:00 – 15:00, do stołówki SP 153.
3. Wypiek powinien być opatrzony wizytówką z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą produktu.
ZASADY PRZEPROWADZENIA KONKURSU:
1. Konkurs przebiega w trzech etapach:
Etap I – Nabycie drogą kupna (nie licząc się z kosztami ) niezbędnych, acz wyszukanych produktów.
Etap II – Przemyślane i precyzyjne wykonanie pracy konkursowej.
(Sugerowane zaangażowanie osób trzecich, w celu uniknięcia urobienia sobie rąk po łokcie).
Etap III – „Złożenie” prac konkursowych w postaci gotowych wyrobów w nienaruszonym stanie
( Jury będzie czujne i z pewnością zauważy wszelkie ubytki w gotowym produkcie).
2. Członkinie jury nie będą znały nazwisk uczestników (chyba, że je przeczytają).
3. Po rozstrzygnięciu konkursu wypieki zostają przekazane do sprzedaży w „Bronowickiej kawiarence”.
KRYTERIA OCENY:
• pomysłowość
• walory smakowe
• zapach nęcący nozdrza
• estetyka wykonania
• dodatkowy punkt za oryginalną nazwę wypieku.
NAGRODA:
1. Dla laureatów Konkursu zostaną przyznane nagrody.
2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi bezpośrednio po zakończeniu prac Komisji Konkursowej, podczas Festynu z okazji Dnia Dziecka.
3. Wręczenie nagród zostanie przeprowadzone bezpośrednio po ogłoszeniu wyników.
4. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Organizatora oraz na portalu społecznościowym.
INFORMACJE DODATKOWE I TEŻ BARDZO WAŻNE
1. Jury nie jest bezstronne i obiektywne .
2. Decyzja jury o zwycięstwie jest niepodważalna i ostateczna.
3. Istnieje jednak możliwość przekupienia jury, co może zdecydowanie mieć wpływ na zmianę wcześniejszych ustaleń.
4. Jury nie przewiduje zwrotu (interpretacja dowolna) dostarczonych wyrobów.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (imię
i nazwisko) oraz publikację zdjęcia zgłoszonego przez uczestnika ciasta / wypieku.
W składzie jury zasiądą szefowe swoich kuchni:
Dorota Martinek
Anna Strojny
Agnieszka Iwulska
Marta Kańka
Gabriela Klimek
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie !!!!