Rada Rodziców informuje, że począwszy od października b.r. nie została podpisana umowa z pielęgniarką ani przez Dyrektora Szkoły nr 153 w Krakowie ani przez Radę Rodziców w związku z przekazanym stanowiskiem Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, które poniżej przedstawiamy. Z informacji przekazanej nam wynika, iż ani Dyrektor ani Rada Rodziców nie jest uprawniona do zatrudnienia pielęgniarki na terenie SP 153 w Krakowie.