Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie, ul. Na Błonie 15 D informuje, że w II semestrze bieżącego roku szkolnego w naszej placówce będą odbywały się zajęcia adaptacyjne dla przyszłorocznych pierwszoklasistów.

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli pracujących w naszej Szkole.

Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa dziecka w zajęciach (dostępne w Przedszkolu) i złożenie jej w sekretariacie Szkoły lub w godzinach 15:00 – 18:30 u pracownika portierni szkolnej, który również dysponuje drukami (można wtpełnić na miejscu).

Deklarację można również pobrać klikając tutaj.

Termin składania deklaracji upływa 28 stycznia 2011 r.

Informacja o pierwszych zajęciach będzie wywieszona w Przedszkolu lub przekazana telefonicznie.

Dyrekcja Szkoły