Szkolne eliminacje X Małopolskiego Konkursu Pięknego Czytania odbędą się we wtorek, 17 stycznia 2017r., w bibliotece szkolnej, w godz. od 8:00 do 11:20.

Klasy 2 – 6                 w godz. 8.00 – 10.50

Klasy 1                        w godz. 10.50 – 11.20

Dzieci w tym dniu przychodzą na  zajęcia wg podziału godzin. Na konkurs proszeni będą przez członka jury z sal lekcyjnych. Obowiązuje strój galowy.

Należy przynieść książkę lub skserowany tekst, znać imię i nazwisko autora oraz tytuł przygotowanego utworu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                        Organizator konkursu:

Jadwiga Więcławek