26 września w szkolnej świetlicy odbyły się zajęcia dotyczące problematyki tolerancji, dyskryminacji oraz konfliktów i metod ich rozwiązywania. W zajęciach uczestniczyła klasa 5B, wspólnie rozważając problemy postawione przez prowadzących. Uczniowie aktywnie dyskutowali, podpierając swoje poglądy przykładami z własnego życia. W trakcie dyskusji mieli również okazję zapoznać się z fragmentami twórczości Karla Poppera – jednego z najważniejszych filozofów XX wieku.

Zajęcia poprowadzili studenci trzeciego roku filozofii na Uniwersytecie Pedagogicznym – Paulina Kulak i Kamil Marszycki.