Po raz kolejny uczniowie Szkoły Podstawowej 153  przystąpili do świątecznej zbiórki darów na rzecz potrzebujących. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu przygotowali plakat promujący akcję oraz zajęli się zbiórki produktów spożywczych na rzecz osób potrzebujących. Zebrane produkty zostaną przekazane do Bożego Młyna skąd trafią do potrzebujących
w ramach świątecznej pomocy.  Tradycyjnie też wolontariusze wykonali drobne stroiki świąteczne, które również zostaną przekazane osobom starszym i samotnym.

 

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wsparli w/w akcję.

 

Opiekunowie SzKW