Copy of Healthy Cooking Flyer Template

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu Zdrowe Odżywianie

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera

w Krakowie zaprasza uczniów klas I – VII do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastyczno – naukowym pt. „ ZDROWE ODŻYWIANIE ‘’

 

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie im. ks. prof. Józefa Tischnera

Cele:

– przyswajanie wiedzy o zdrowym odżywianiu,

-integracja społeczności szkolnej.

Zasady Uczestnictwa:

-konkurs adresowany jest do uczniów klas I – VII,

-każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę,

-praca powinna być wykonana na kartonie, format A2

-prace powinny być opatrzone metryczką: imię, nazwisko autora pracy oraz  imię i nazwisko wychowawcy,

-dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe zaś dla opiekunów podziękowania

Kryteria oceny prac:

-zgodność z tematem konkursu,

-estetyka wykonania,

– oryginalność pomysłów,

-informacje zawarte w pracy.

Wyłonienie laureatów konkursu: oceny prac dokona komisja powołana przez organizatorów.

Terminy:  prace należy dostarczyć do 30.11.2017 r , godz. 13:30 do opiekuna Samorządu Uczniowskiego (p. Lilla Wózek)

-o terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną poinformowani przez organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminów w regulaminie, jeśli będą tego wymagały obiektywne okoliczności. Z prac zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa, w związku z tym nie zostaną one zwrócone autorom.