Informujemy, że w roku szkolnym 2010/2011 będzie kontynuowana pomoc w formie stypendium szkolnego dla uczniów z klas I – VI.

Stypendium będzie przysługiwało uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe tj. 351 zł netto za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku i zameldowanie na terenie gminy Kraków.

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły. Termin złożenia wniosku i pozostałych dokumentów uprawniających do otrzymania stypendium upływa 15.09.2010 r.