Stanowisko Przewodniczących Komisji Edukacji Rad Dzielnic
w sprawie aktualnej sytuacji placówek oświatowych
wynikającej z polityki oszczędnościowej Miasta Krakowa,
wypracowane podczas spotkania w dniu 22 marca 2012 roku
w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

Niniejszym wyrażamy głęboki sprzeciw i dezaprobatę wobec sytuacji, jaka wytworzyła się w ciągu ostatnich miesięcy w szkołach i innych placówkach oświatowych Krakowa. Została ona wywołana zmianami oszczędnościowymi, wprowadzanymi w sposób chaotyczny i nieprzemyślany. Po zapoznaniu się z głosami mieszkańców oraz po odbyciu rozmów z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami i radnymi Miasta Krakowa –

Domagamy się wyjaśnienia następujących kwestii:

 

  1. Ile pieniędzy dopłaca Gmina Kraków do subwencji oświatowej do szkół, bez wliczania przedszkoli, które są zadaniem własnym Gminy? Posiadamy dane, z których wynika, że do szkół generalnie dopłaca się ok. 5% oraz że są też takie, do których nie dopłaca się ani złotówki. Interpelacje radnych Miasta Krakowa w tej sprawie pozostają bez odpowiedzi. czytaj dalej…