Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie informuje, że podręczniki i ćwiczenia ujęte w Szkolnym Zestawie Podręczników, każdy uczeń otrzyma w szkole bezpłatnie, we wrześniu 2019 r. Ćwiczenia staną się własnością ucznia, natomiast podręczniki będą wypożyczone na cały rok szkolny i w czerwcu 2020 roku muszą być zwrócone do biblioteki szkolnej, by mogli z nich skorzystać kolejni uczniowie.

Podręczniki i ćwiczenia do religii nie są dotowane, dlatego należy się w nie zaopatrzyć samodzielnie.

Szkolny Zestaw Podręczników na rok szkolny 2019-20

Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2019-20