26 stycznia 2024r., w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów z klas pierwszych. W świat książek, czytania i biblioteki uczniowie zostali wprowadzeni przez magiczne spotkanie z teatrzykiem Kamishibai. Musieli wykazać się znajomością bajek
i bajkowych postaci, z czym poradzili sobie doskonale. Zapoznali się
z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, regulaminem biblioteki oraz sposobem wypożyczania książek. Pasowania na czytelnika dokonał Pan Grzegorz Nicpoń – Dyrektor Szkoły. To był dzień pełen wrażeń.

Jadwiga Więcławek

 

Zobaczcie relację fotograficzną ☺