P1070239W czwartek 10 stycznia 2019r. odbyła się w bibliotece SP 153 w Krakowie Uroczystość Pasowania na Czytelnika Biblioteki Szkolnej uczniów z klas pierwszych. Było to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów naszej szkoły do grona czytelników biblioteki szkolnej. Uroczystość ta weszła już na stałe do kalendarza imprez szkolnych.

Głównym celem tej imprezy czytelniczej była reklama biblioteki i zachęcenie uczniów z klas pierwszych do korzystania z jej zbiorów. Po zapoznaniu dzieci z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i poszanowania książek nastąpił moment pasowania, po którym uczniowie mogli wypożyczyć samodzielnie wybraną przez siebie książkę. Na pamiątkę tej uroczystości dzieci otrzymały piękne dyplomy.

Przy organizacji pasowaniai i przy wyborze książek pomagały dzieciom wolontariuszki: Alicja Czeleń i Aleksandra Tomsa z klasy 7b, Anna Stożek z klasy 4a oraz aktyw biblioteczny: Tola Tyburkiewicz i Magdalena Huppert z klasy 5a.

Na koniec miały możliwość wypożyczenia wybranej książki. Dostały również gazetkę „Wieści biblioteczne” z informacją dla rodziców  i zakładki do wykonania. Dzieci były dumne z tego, że stały się pełnoprawnymi członkami biblioteki.

Jadwiga Więcławek