* Przeznaczony dla uczniów z klas IV-VI.
* Jest konkursem samofinansującym się- koszt 9 zł
* Olimpiada jest testem wielokrotnego wyboru składającym się z 30 pytań.
* Termin konkursu: 2 listopada 2015 r.
* Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do dnia 7 października.
* Testy archiwalne znajdą się w Archiwum testów (www.olimpus.edu.pl)

Szkolny organizator konkursu: Agnieszka Iwulska