MAJOWE ŚWIĘTA

KTO NIE CENI I NIE SZANUJE SWEJ PRZESZŁOŚCI, NIE JEST GODZIEN  SZACUNKU TERAŹNIEJSZOŚCI ANI PRAWA DO PRZYSZŁOŚCI    /JÓZEF PIŁSUDSKI/

Kartki z historii:

 

1 maja – Święto Pracy,

 Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

 

Święto Pracy obchodzone jest na całym świecie od ponad 100 lat i  zostało wprowadzone dla upamiętnienia wydarzeń z 1886 r. w Chicago, które zostały krwawo stłumione. Protesty
i strajki miały na celu wywalczenie skróconego dnia pracy, niezatrudnianiu dzieci i stworzenia godziwych warunków.

W reakcji na wydarzenia w Stanach Zjednoczonych kongres  Drugiej Międzynarodówki, który odbył się w 1889 r. w Paryżu, podjął uchwałę o ustanowieniu międzynarodowego dnia walki
o 8- godzinny dzień pracy.  Choć uchwała nie określała, jaki to ma  być dzień, powszechnie przyjęto, że dniem tym powinien być 1 maja. Jego pierwsze obchody w wielu krajach , w tym również na ziemiach polskich miały miejsce już w 1890 r. Ustawą z dnia 26 kwietnia 1950 r. ustanowiono dzień 1 maja świętem państwowym i dniem wolnym od pracy. W wielu miejscowościach z tej okazji odbywają się marsze i okolicznościowe uroczystości.

Źródło:
Bartłomiej Kozłowski, 2003, ‘Święto Pracy’, artykuł dostępny na:

https://web.archive.org/web/20090105204155/http:/wiadomosci.polska.pl/kalendarz/kalendarium/article.htm?id=35286

 

 

 

 

 

2 maja – Dzień Flagi Narodowej

 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzony jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz. Każdy z nas może uczcić Biało-Czerwoną poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem. Zachęcamy również do zapoznania się z przygotowanym przez MSWiA miniprzewodnikiem „Biało-Czerwona”.

https://www.gov.pl/web/mswia/2-maja-dniem-flagi-rzeczypospolitej-polskiej

 

 

3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja

 

Ogłoszona w 1791 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów była pierwszą w Europie, a drugą na świecie, po konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 roku.

Konstytucja nadawała państwu polskiemu charakter dziedzicznej monarchii konstytucyjnej. Głównym organem władzy wykonawczej była Straż Praw na czele której konstytucja stawiała króla. Natomiast głównym organem władzy ustawodawczej był dwuizbowy parlament (senat i izba poselska) wybierany co 2 lata i przyjmujący ustawę większością głosów.

Po odzyskaniu niepodległości dzień 3 maja został ponownie uznanym świętem narodowym na mocy uchwały Sejmu z dnia 29 kwietnia 1919 r. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zabraniały publicznego świętowania i święto to zostało zniesione w 1951 roku. Zmiana ustroju pozwoliła na ponowne ustanowienie i przywrócenie Święta Trzeciego Maja. Pierwsze obchody odbyły się w  1990 r.

 

3 maja , o godz. 18.00 Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na  webinarium na temat Konstytucji 3 maja, prezentowane na żywo z Sali Wielkiej.

Seminarium poprowadzi  prof. dr hab. Wojciech Fałkowski (dyrektor Zamku Królewskiego
w Warszawie).

Transmitowane będzie na Facebooku i na stronie internetowej w poniższym linku:

https://www.facebook.com/events/536136633741471/

 

Konstytucja 3 maja to niezwykle ważny dla naszego kraju dokument oraz tytuł obrazu Jana Matejki: „Konstytucja 3 maja 1791”. Powstał równo 100 lat później (od stycznia do października 1891) i znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.

Serdecznie zapraszam do wysłuchania opowieści na temat tego dzieła oraz historii jego powstawania:

https://www.youtube.com/watch?v=_EjUJZPd2tk  – Jan Matejko „Konstytucja 3 maja 1791 roku”/ Animacja

https://www.youtube.com/watch?v=LceQYeW-7uM  Spotkanie z mistrzem / Jan Matejko: „Konstytucja 3 maja 1791”.

 

 

ŹRÓDŁA:

Justyna Piekarczyk, 2006, ‘Encyklopedia szkolna – język polski, gimnazjum’, wydawnictwo Greg, Kraków.
Tadeusz Cegielski, Katarzyna Zielińska, 1997, ‘Historia dzieje nowożytne’, Wydawnictwa Szkolne
i Pedagogiczne 1991, Warszawa.

 

Opracowała:

Jadwiga Więcławek