W roku szkolnym 2011/2012 wpisem do Księgi Wzorowych Uczni