TRZECIA EDYCJA PROJEKTU:

“KSIĄŻKA UCZY, LECZY, BAWI, WYCHOWUJE, CZYLI O KORZYŚCIACH PŁYNĄCYCH Z MĄDREJ LEKTURY”. Część IV

 

W czwartej części warsztatów udział wzięli uczniowie klasy 1b. Tym razem dzieciom zaprezentowany został wiersz Michała Zabłockiego pt. ”Kto w lesie straszy” pochodzący
z  książki pt. „Wiersze do kolorowania”. Po omówieniu treści wiersza uczniowie  otrzymali  karty pracy do kolorowania.

Warsztaty odbyły się 21 listopada 2019r., a  prowadziła je dr Wanda Matras-Mastalerz Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, autorka projektu, adiunkt w Katedrze Zarządzania Informacją, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa oraz ekspert w dziedzinie biblioterapii.

 

Jadwiga Więcławek