Szkolny Klub Wolontariatu w SP 153 w Krakowie otrzymał podziękowanie od Zarządu Fundacji Ignatianum oraz Stowarzyszenia „Korzenie” za włączenie się
w ogólnopolską akcję „KREDKOBRANIE”. Akcja miała na celu  zbiórkę przyborów szkolnych oraz artykułów plastycznych dla dzieci i młodzieży
z Kresów.

Dzięki hojności ofiarodawców udało się zebrać 5 dużych kartonów z artkułami szkolnymi  i papierniczymi począwszy od ołówków po plecak.

 

Dziękujemy ofiarodawcom !!!

 

Opiekunowie SZKW

Agnieszka Iwulska

Jadwiga Więcławek