Konkursy matematyczne w roku szkolnym 2017/18

„Krakowska Matematyka” 

Konkurs jest bezpłatny.

Celem konkursu jest popularyzacja matematyki na tle historii i obecnych wydarzeń dotyczących Krakowa oraz stworzenie możliwości wykazania się uzdolnieniami matematycznymi. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV, V i VI szkół podstawowych województwa małopolskiego. Zadania konkursowe są dostosowane do poziomu wiekowego. Tegoroczny temat konkursu: „Wolność zaczęła się w Krakowie” .

Etapy konkursu:

  • szkolny – 30 listopada 2017 r. (czwartek) godz. 8:00-9:00 – w macierzystej szkole,
  • wojewódzki – 23 marca 2018 r. (piątek) ok. godz. 13 (miejsce podane zostanie na stronie internetowej konkursu www.krakowskamatematyka.malopolska.pl )

Małopolski Konkurs Matematyczny  dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego. Etapy  konkursu:

  • szkolny        –     24.11.2017
  • rejonowy    –    24.01.2018
  • wojewódzki –    20.03.2018

  Uczeń przystępuje do konkursu po podpisaniu przez jego rodziców oświadczenia stanowiącego załącznik  nr 3 do  regulaminu.                                                                                                             Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas IV-VII z terenu województwa małopolskiego.              Udział ucznia w konkursie jest dobrowolny.

Uczeń na każdym etapie konkursu zobowiązany jest do okazania ważnej legitymacji szkolnej lub innego dokumentu tożsamości.                                                                                                            Uczeń zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień  regulaminu, komunikatów oraz instrukcji, które są integralną częścią arkusza konkursowego.

Szczegółowe informacje na stronie Kuratorium Oświaty: www.kuratorium.krakow.pl

Ogólnopolski Konkurs  „ Alfik Matematyczny”.

 Konkurs odbędzie się 22  listopada 2017 r.

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do klasy VII,
z podziałem na kategorie wiekowe.                                                                                                                  Przykładowe testy na stronie : www.jersz.pl

Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny” 2018 r.

Konkurs odbędzie się  15 marca 2018r.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy II do klasy VII,
z podziałem na kategorie wiekowe.

                                                                                                   Nauczyciele matematyki