KONKURS

“Selfie z misiem”

 

Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie zaprasza wszystkich uczniów do udziału w konkursie fotograficznym “Selfie z misiem”. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Cele konkursu:

 • Przypomnienie o Międzynarodowym Dniu Pluszowego Misia
 • Upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.
 • Stymulowanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.
 • Prezentacja nadesłanych i nagrodzonych prac w formie wystawy pokonkursowej.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO “Selfie z misiem”

Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Szkolna Szkoły Podstawowej nr 153
  im. ks. prof. J. Tischnera w ZSO NR 8 w Krakowie
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie z klas I – VIII Szkoły Podstawowej nr 153

 

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Wykonanie  zdjęcia,  które zawierać będzie wizerunek uczestnika oraz jego maskotki – misia.
 2. Dopuszczalna jest komputerowa obróbka zdjęcia w celu uzyskania konkretnych efektów.
 3. Zdjęcie nie powinno zawierać żadnych tekstów.

 

Termin i miejsce oddania prac:

 1. Zdjęcia w wersji papierowej lub elektronicznej przynosimy do dnia 22.11.2019r.
 2. Miejsce oddania – Biblioteka Szkolna.
 3. Prace konkursowe w formie zdjęcia można również wysłać na adres mailowy:

sp153krakow(Replace this parenthesis with the @ sign)op.pl   z dopiskiem „Selfie z misiem”.

 1. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPEG. Rozdzielczość zdjęcia min. 3000
 2. Do zdjęć muszą być dołączone następujące dane uczestnika:
 • imię, nazwisko,
 • klasa do której chodzi.
 1. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu.
 2. Prace anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 3. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę.
 4. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu.
 5. Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z punktu regulaminu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu.

Wyniki konkursu i nagrody.

 1. Jury wyłoni laureatów konkursu w dwóch kategoriach:
 • Klasy I – III
 • Klasy IV – VIII
 1. Kryterium oceny będzie stanowić:
 • Oryginalność zdjęcia
 • Kreatywność autora
 • Wyczucie artystyczne
 1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25.11.2019r.
 2. W każdej kategorii przyznane zostanie I, II i III miejsce.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 4. Termin rozdania nagród podany zostanie osobnym ogłoszeniem.

Postanowienia końcowe.

 1. Przekazując pracę uczestnik zgadza się na eksponowanie jej w miejscu wybranym przez organizatora.
 2. Uczestnik zgadza się na publikowanie prac i ich wizerunków na stronie internetowej szkoły.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Organizatorzy:

Jadwiga Więcławek

Agnieszka Iwulska