Ze względu na trwającą nadal pandemię  Konkurs Talentów pod hasłem: „Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz” ogłaszamy w wersji on-line.

 

Wszystkich, którzy spędzając czas w domowej izolacji, wykazują się kreatywnością, by nie popaść w nudę, zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie on – line .

Konkurs  obejmuje szeroki zakres zainteresowań uczestników – można nagrać piosenkę, wyrecytować wiersz, zatańczyć, ćwiczyć, etc. Występ należy nagrać (film nie dłuższy niż
3 min.), a następnie przesłać pliki  w formacie MP4  jako załączniki wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: jadziawsp153(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

Konkurs będzie trwał od 11 do 31 maja 2020r.

Po rozstrzygnięciu konkursu przez jury – nastąpi to 15 czerwca 2020 r. – wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

 

Warunki uczestnictwa:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie.
  • Kategoria I -uczniowie klas 1 – 2
  • Kategoria II -uczniowie klas 3 – 4
  • Kategoria III -uczniowie klas 5 – 8
  1. Film musi być nagrany w okresie od 11 maja 2020 do dnia zakończenia konkursu, tzn. zgłaszana praca musi być efektem czynności podjętych w czasie zdalnego nauczania.
  2. Film powinien mieć format mp4 i maksymalny rozmiar 50 mb, czas trwania max. 3 minuty.
  3. Wszystkie prace oceni powołane przez organizatora jury. Ocenie podlegać będzie oryginalność, staranność oraz nakład włożonej pracy ocenianej przez jurorów na podstawie filmu.
  4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, przez rodzica/opiekuna prawnego, na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka przez Szkołę Podstawową nr 153 w Krakowie w celach informacyjnych
    i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Talentów.

Organizatorzy konkursu:

Jadwiga Więcławek

Małgorzata Kubiak

Hanna Ufir

Agnieszka Iwulska