Międzynarodowy Konkurs “Kangur Matematyczny” 2019 r.  zostanie przeprowadzony 21 marca 2019 r.

TERMIN ZGŁOSZEŃ:  do 31 stycznia 2019 r.

 Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” jest przedsięwzięciem samofinansującym się i niedochodowym, uzyskiwane środki finansowe przeznaczone są na nagrody i organizacyjną obsługę  konkursu.

Prawo uczestnictwa w Konkursie mają uczniowie, za których dokonana zostanie wpłata w wysokości 9 zł od osoby. 

Ewa Zielińska