Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie informuje, że w środę 27 czerwca 2012 roku w godzinach 16:30 – 18:00 odbędzie się kiermasz używanych podręczników. Uczniowie klas V i VI którzy chcą sprzedać swoje podręczniki mogą to zrobić pod opieką rodziców lub samodzielnie. Opiekunem ze strony Szkoły będzie Izabella Urbaniec.

Uczniowie klas IV nie mogą odsprzedawać swoich podręczników klasom III ze względu na nową podstawę programową.

Podręczniki do sprzedaży muszą być w dobrym stanie, nie mogą być potargane, wybrakowane i porysowane. Proponowana cena nie może przekraczać 70 % wartości podręcznika nowego.

Na kiermasz będą przygotowane sale:

  • dla klas V – 202
  • dla klas VI – 203

Wicedyrektor Szkoły
Izabella Urbaniec