Kangur Matematyczny odbędzie się 17 marca 2011 r.
Uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału proszeni są o stawienie się w tym dniu o godz. 8:40 na II piętrze. Proszę mieć ze sobą długopis piszący na czarno. Strój galowy mile widziany.