17 maja 2022 roku, Szkoła Podstawowa nr 153, dzięki wsparciu Rady Dzielnicy oraz Rady Rodziców, po raz drugi zorganizowała przegląd prac młodzieży rozwijającej swoje pasje artystyczne. II edycja wystawy „Młodzi Artyści” była okazją do zaprezentowania twórczości uczniów utalentowanych plastycznie uczęszczających do szkół w Dzielnicy VI. To osoby w różnym wieku, posiadające rozmaite zainteresowania i bogaty świat wewnętrzny. Każdy z młodych twórców jest indywidualnością, która w oryginalny i specyficzny sposób wyraża siebie oraz wszystko to, co jej zdaniem, zasługuje na uwagę. I choć różni Ich wiele, to z pewnością łączą dwie cechy tak charakterystyczne dla każdego Artysty: niczym nieograniczona kreatywność i ogromna wrażliwość. To ważne, by wspomniane cechy były należycie dowartościowane i stanowiły esencję obecnej rzeczywistości. Zwłaszcza teraz w tym trudnym czasie, w którym przyszło nam żyć. Dlatego w przyszłości warto kontynuować podjętą inicjatywę z nadzieją na szeroki i entuzjastyczny odzew ze strony placówek oświatowych i środowisk twórczych.