W Dniu Święta Ziemi – 22 kwietnia 2024 r. w budynku Szkoły Podstawowej nr 153 miało miejsce uroczyste podsumowanie Szkolnego Konkursu Przyrodniczego Tajemnice Przyrody. Celem  tego konkursu było: popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów szkoły podstawowej, zainteresowanie uczniów różnorodnością, bogactwem i pięknem świata przyrody, zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy, wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie ich zainteresowań oraz stwarzanie możliwości współzawodnictwa. W konkursie wzięło udział 37 uczniów z klas szóstych.                                  Jury w skład, którego wchodzili przedstawiciele dyrekcji, nauczyciele i przedstawicielka Samorządu Szkolnego wyłoniło laureatów tegorocznej edycji konkursu. Zostali nimi: Dominika Majewska, Bartłomiej Kulewski, Julia Rzeszowska, Maciej Kowalczyk.

Przyznano również wyróżnienie, które otrzymała Ewa Caputa. Pozostali uczestnicy III etapu zostali finalistami. Byli to: Krzysztof Czapski, Filip Hazior, Mikołaj Kucharczyk, Jakub Kubicki i Kalina Olbrych.

Nauczyciele opiekujący się biorącymi udział w konkursie, wyrazili podziękowania za zapał z jakim włączyli się wszyscy w konkursową rywalizację.

W trakcie uroczystego  podsumowania wręczono pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Dyrekcję Szkoły.

Koordynator: Lilla Wózek