W naszej Szkole w dniach 7 – 11 maja 2012 r. odbywa się zbi