“Dni Bronowic” to coroczne święto całej VI Dzielnicy, ale przede wszystkim osiedla “widok”.
N boisku sportowym K.S. Bronowianka organizowany jest rodzinny festyn połączony z r