Świetlica szkolna organizuje zbiórkę kocy, ręczników, pościeli dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie. Dary prosimy przynosić do 13 października. Przyjmujemy zarówno nowe jak i używane rzeczy. Nauczyciel odpowiedzialny za zbiórkę-Magdalena Reutt
1 cześć darów została już przekazana ☺️
Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce!