ALFIK HUMANISTYCZNY 2016/2017

W dniu 14 grudnia 2016 roku w naszej szkole  odbył się ogólnopolski konkurs  Alfik Humanistyczny. W konkursie wzięło udział 16, 593 uczniów z całej Polski. W naszej szkole do konkursu przystąpiło 37 uczniów z klas 2-6.

Do osób z naszej szkoły, które zostały nagrodzone należą:

1. Karolina Kasperkiewicz Kl 2b 95% Nagroda rzeczowa 1 miejsce w województwie i 16 w kraju
2. Anna Czoba Kl.2b 91,66% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
3. Anna Kmieć Kl.2b 85% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
4. Katarzyna Kucharska Kl.2a 78,33% Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
5. Natasza Woźniak Kl.3b 88,33% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
6. Jan Lepak Kl.3b 88,33% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
7. Aleksandra Połeć Kl.3b 87,83% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
8. Matylda Rej-Kowalska Kl.3a 81,33% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
9. Zofia Sułecka Kl.3b 80% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
10. Marcel Spiegel Kl.3b 75,83% Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie
11. Julia Kmieć Kl.4a 83,33% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
12. Wiktor Wojtarowicz Kl.4b 81,5% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie
13. Hubert Działo Kl.5b 83,33% Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie