Akcja „Lato w szkole 2017”

Czas trwania akcji  „Lato w szkole 2017”:

26.06.2017r. – 30.06.2017r. (I turnus)

3.07.2017r. – 7.07.2017r. (II turnus)

Godziny zajęć dla uczniów z klas I – III zakwalifikowanych do udziału w akcji 7.00 do 14.00

Organizator wypoczynku: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 153 w Krakowie

Kierownik wypoczynku: Hanna Ufir

Wychowawcy  podczas I turnusu: Anna Strojny ( grupa I), Ewa Jawor ( grupa II), Agnieszka Iwulska (grupa III), Zbigniew Kwiatek (grupa IV)

Wychowawcy  podczas II turnusu: Ewa Jawor ( grupa I), Agnieszka Dziubla ( grupa II)

 

Program zajęć podczas I turnusu:

  • zajęcia na terenie placówki
  • planowane wyjścia:  Kopiec Kościuszki (26.06.2017r.), Park Jordana i zwiedzanie Teatru Starego (27.06.2017r.), kręgle (28.06.2017r.), ZOO (29.06.2017r.), kino (30.06.2017r.)

 

 

Program zajęć podczas II turnusu:

  • zajęcia na terenie placówki
  • planowane wyjścia:  Kopiec Piłsudskiego (3.07.2017r.), kręgle (4.07.2017r.), spacer po Plantach i warsztaty w Teatrze Starym (5.07.2017r.), Wioski Świata (6.07.2017r.) kino (7.07.2017r.)

 

 

W związku z planowanymi wyjściami poza teren placówki uczestnicy zobowiązani są do przyjścia najpóźniej do godziny 8.10. Jeśli dziecko nie zgłosi się o wyznaczonej godzinie, będzie to jednoznaczne z rezygnacją z zajęć w danym dniu. W takim przypadku organizator, kierownik i wychowawcy nie ponoszą odpowiedzialności  za uczestnika.

Uczestników akcji „Lato w szkole 2017” obowiązuje regulamin. Uczniowie, którzy będą sprawiać trudności wychowawcze zostaną skreśleni z listy uczestników akcji.
O fakcie tym zostaną powiadomieni rodzice.

Przypominamy o konieczności posiadania przy sobie legitymacji szkolnej!!!