PIERWSZA AKCJA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

W SP 153 ZAKOŃCZONA

 

Dziękujemy wolontariuszkom z klasy 7a oraz 8b, które poświęciły swój wolny wakacyjny czas
i podjęły się pracy na rzecz biblioteki SP 153. Wzięły one udział w akcji  „Wypożyczamy podręczniki  i rozpoczynamy nowy rok szkolny”.

Zobacz relację fotograficzną

JW