Szkoła Podstawowa nr 153 w Krakowie zaprasza do udziału w Konkursie Talentów  pod hasłem:

„Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz”.

 

 CELE KONKURSU:                                                                                                                              

 • Odkrywanie młodych talentów i promowanie uzdolnionych uczestników.
 • Kształtowanie szlachetnej rywalizacji.
 • Rozwijanie wyobraźni i twórczej ekspresji.

 

REGULAMIN:

 

 1. Konkurs rozgrywany będzie w jednym etapie – szkolnym.
 2. W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w czterech kategoriach wiekowych:

Kategoria I     –  uczniowie klas 1 – 2

Kategoria II   –  uczniowie klas 3 – 4

Kategoria III   –  uczniowie klas 5 – 8

 1. Zgłaszać można występy indywidualne albo zespołowe (grupowe).
 2. Czas występu jest ograniczony i wynosi do 5 minut.
 3. Prezentacje będzie oceniać komisja powołana przez organizatora.
 4. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega zmianie.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.
 6. Zgłaszać można się za pośrednictwem maila: jadzia.wieclawek(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com lub osobiście w bibliotece szkolnej do dnia 2 czerwca 2021r. do godziny 15:00.
 7. Uczestnicy, których występ wymaga podkładu muzycznego, mają obowiązek dostarczyć mailowo (jadzia.wieclawek(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com) nagranie w formacie mp3 do dnia 08.06.2021r. Przesłane nagranie ma być podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika/nazwą grupy.
 8. Jeżeli uczestnik nie dostarczy odpowiednio opisanego nagrania w wyznaczonym terminie, organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy z odtwarzaniem podkładu muzycznego.
 9. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody, przez rodzica/opiekuna prawnego, na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dziecka przez Szkołę Podstawową nr 153 w Krakowie w celach informacyjnych
  i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu Talentów pt. ”Jestem genialnym dzieckiem, czyli pokaż co potrafisz”.
 10. Przesłuchanie uczestników odbędzie się 15.06.2021r. w Szkole Podstawowej nr 153 w Krakowie.
 11. Informacji na temat konkursu udziela organizator: Jadwiga Więcławek tel. 888 804 431, 12/ 637-71-32 lub mail: jadzia.wieclawek(Replace this parenthesis with the @ sign)gmail.com

 

CZEKAMY NA ZGŁOSZENIA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

DO DNIA 3 czerwca 2021 r. do godziny 15:00.

Zapraszamy do udziału w konkursie!